Oefentherapie

Waarom?

We bewegen de hele dag en meestal onbewust. Iedereen heeft zijn eigen houding en manier van bewegen, maar sommige gewoontes zijn niet goed voor het lichaam. Dan ontstaan klachten aan bijvoorbeeld rug, nek of schouder. Ook door bepaalde afwijkingen of ziekten kunnen mensen problemen krijgen met hun lichaam.
Het doel van oefentherapie (mensendieck) is om de klachten te laten verdwijnen, verminderen en/of te voorkomen, uitgaande van je eigen bewegingsmogelijkheden. Ook wordt er rekening gehouden met je levenssituatie en activiteitenpatroon. Daarom kijk ik niet alleen naar de klacht, maar ook naar jou als individu en wat je doet in je leven. Ik ben specialist in het aanleren van gezond beweeggedrag en kijk samen met jou naar je leefstijl, lichaamshouding en manier van bewegen in relatie tot je klachten.

EEN OEFENTHERAPEUT BIEDT HULP BIJ

Ademhalingsklachten
Arbeidsgerelateerde klachten
Arm-, nek- en schouderklachten
Artrose
Bechterew
Bekkenklachten
Chronische pijn
Heup-, knie- en voetklachten
Houdingsafwijkingen
Incontinentie
Lage rugklachten
Multiple Sclerose
Overgewicht
Parkinson
Problemen in de (senso)motorische ontwikkeling bij kinderen (kinderoefentherapie)
Psychosomatische klachten (stress, angst, paniek, overspanning en burn-out)
Scoliose
Slapeloosheid
Spanningshoofdpijn
Sportblessures
Ouderdomsklachten
Zwangerschapsgerelateerde klachten

Naast bovenstaande klachten heb ik veel ervaring met bekkenklachten, zwangerschapsgerelateerde klachten, dansblessures en bedrijfsoefentherapie (werkplekadvies).

MEERWAARDEN VAN DE PRAKTIJK

  • Goede bereikbaarheid en ligging.
  • Je wordt op zeer korte termijn geholpen.
  • Met de meeste zorgverzekeraars is een contract afgesloten.
  • Om zo effectief mogelijk zorg te verlenen, geef ik behandelingen in combinatie met beweeggroepen voor een specifieke behandeling.
  • Ter bevordering van het herstel na behandeling bij klachten aan houding en beweging, geef ik al meer dan 10 jaar wekelijks groepslessen pilates, dans, yoga en essentrics in A’dam.

 

top

Voor bedrijven

Met veel plezier geef ik praktische trainingen en adviezen op de werkplek, gericht op het verminderen of voorkomen van werkgerelateerde klachten bij medewerkers (zoals klachten aan de rug, nek of schouders) of ter verbetering van de werkplek.

Bedrijfsoefentherapie wordt steeds meer ingezet omdat het een bijdrage levert aan:
• een duurzame inzetbaarheid en belastbaarheid van werknemers
• het terugdringen of verminderen van ziekteverzuim
• werkhervatting

Bedrijfsoefentherapie bestaat uit:
Werkplekanalyse: onderzoek wordt verricht op de werkplek op risicofactoren (zoals ergonomische instellingen en ruimtelijke factoren) en hieruit volgt een analyse.

Werkplekadvies: aan het individu/groep ter verbetering van de werkplek of ter vermindering/preventie van werkgerelateerde klachten.
Ondersteuning bij integratie: in overleg met de Arbodienst of een reïntegratiebureau lever ik graag
een bijdrage aan een optimale reïntegratie.

Bedrijfstraining: individueel of in groepsverband ter bevordering van de werkhouding en bewegingen op de werkvloer. Er wordt aangeleerd hoe men zelf zijn werkplek kan instellen, zijn werkhouding verbetert en dit in zijn dagelijkse werkzaamheden toepast. Dit is bij uitstek geschikt voor medewerkers met arbeidsgerelateerde klachten of ter preventie van klachten. Verschillende middelen worden hierbij gehanteerd afhankelijk van wat het individu of de afdeling nodig heeft. Dit varieert van een training over gezond beeldschermwerk, fysieke statische belasting of stressmanagement (zoals ademhalings- en ontspanningsoefeningen), maar kan ook leiden tot een bewegingssessie (bv. pilates, dans, essentrics, yoga of mensendieckoefeningen), advies over de optimale inrichting van de werkplek of een stoelmassage op de werkplek.

KOSTEN

Omdat elk bedrijf anders is, wordt er eerst gekeken welke behoeften en wensen er zijn.
Na een vrijblijvend oriëntatiegesprek waarin deze worden geïnventariseerd, ontvangt u een offerte.
Wilt u meer weten? Vul hier het contactformulier in!

 

top

Praktijkinformatie

VERGOEDING & VERZEKERING

Sinds 2008 kunt u rechtstreeks naar de oefentherapeut zonder verwijzing van een arts. Door middel van een screening wordt er eerst gekeken of u in aanmerking komt voor oefentherapie zonder verwijzing. In sommige gevallen wordt geadviseerd eerst contact op te nemen met de huisarts voor er een behandeling gestart kan worden. Met de meeste zorgverzekeraars is er een contract afgesloten.

Jonger dan 18 jaar
Volledige vergoeding bij chronische aandoeningen.
Bij niet-chronische aandoeningen worden er max. 18 behandelingen vergoed vanuit het basispakket of meer vanuit de aanvullende verzekering.

18 jaar en ouder
Alle chronische aandoeningen worden vanaf de 21 e behandeling vanuit het basispakket vergoed (deeerste 20 vanuit de aanvullende verzekering). M.i.v. 1 januari 2018 krijgt u 12 behandelingen vergoed vanuit het basispakket in geval van artrose aan de heup- en kniegewrichten. Om behandelingen aan huis of bij chronische aandoeningen vergoed te krijgen, is een verwijzing nodig van de huisarts of specialist. Welke chronische aandoeningen in aanmerking komen voor een vergoeding, kunt u navragen bij uw verzekering.
Bij niet-chronische aandoeningen is de mate van vergoeding (variërend van 6 behandelingen tot onbeperkt) vanuit de aanvullende verzekering afhankelijk van uw eigen pakket. Raadpleeg hiervoor uw verzekering. Wanneer u niet aanvullend verzekerd bent, krijgt u een factuur van de oefentherapeut.

PRAKTIJKREGELS

Afspraken dienen minimaal 24uur van tevoren te worden afgezegd. De afspraak wordt anders aan u in rekening gebracht met het verzuimtarief. Deze is niet te declareren bij uw zorgverzekeraar.
Neem bij de eerste afspraak mee: uw zorgpasje, legitimatiebewijs en een artsverwijzing indien u verwezen bent.
Na intake en onderzoek wordt er samen met u een behandelplan opgesteld waarin uw hulpvraag centraal staat. De behandelingen bestaan o.a. uit gerichte oefeningen, informatie en adviezen.
Het is fijn als u een eigen handdoek meeneemt.
De duur van de behandeling duurt voor de eerste afspraak 45 minuten, erna 30 per keer.
Informeer bij uw zorgverzekeraar hoeveel behandelingen u vergoed krijgt voor oefentherapie Mensendieck.
Voor een optimale behandeling dient de patiënt de oefentherapeut te voorzien van relevante informatie.
Cliënten dienen zich volgens de algemene geldende normen en waarden te gedragen.

KWALITEITSCRITERIA

Als oefentherapeut Mensendieck sta ik geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Paramedici. Dit betekent dat ik met actuele kennis en ervaring voldoe aan de vereiste kwaliteitsnormen om te mogen behandelen. Ook ben ik lid van de beroepsvereniging VvOCM (Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck) en volg ik verschillende bijscholingen en intercollegiaal overleg om mijn vakkennis en vaardigheden up-to- date te houden en behandelingen van hoogstaande kwaliteit te leveren.

KLACHTENPROCEDURE

Uiteraard is het doel zo goed mogelijk tegemoet te komen aan uw hulpvraag. Mocht u hierover onvrede voelen, sta ik open om dit met u te bespreken. Is deze onvrede hierna niet weggehaald, dan wijs ik u graag op de mogelijkheid om deze klachtprocedure te volgen.

PRIVACY STATEMENT

De praktijk werkt volgens de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst). Hierin worden bepaalde aspecten van zorg binnen de relatie tussen patiënt en zorgverlener geregeld. De wet is vooral gericht op de versterking van de positie van de patiënt. Er worden eisen gesteld ten aanzien van informatie, toestemming en inzage. De wet gaat uit van een vertrouwensrelatie waarin de patiënt en oefentherapeut op basis van gelijkwaardigheid zoveel mogelijk samen overleggen en beslissen. Voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website: www.mijnprivacy.nl. Er wordt zorgvuldig met uw gegevens omgegaan. Op de registratie van uw gegevens is de ‘Wet op Bescherming Persoonsgegevens’ van toepassing.
Alles wat de patiënt met de therapeut bespreekt, zal vertrouwelijk worden behandeld en bestaat er een geheimhoudingsplicht. Ook heeft de zorgverlener de plicht om u duidelijke informatie te geven over uw behandeling. De therapeut zal u informeren, begeleiden en adviseren bij aanvang en tijdens de behandeling. De patiënt dient daarbij relevante informatie te verstrekken.
Er wordt een dossier bijgehouden over de behandeling door de oefentherapeut. U heeft recht op inzage in uw dossier dat conform de wet 15 jaar vanaf het moment van vervaardiging wordt bewaard. Uiteraard worden er enkel gegevens die te maken hebben met de behandeling opgeslagen.

De website Notion for Motion gebruikt Google Analytics om uw gebruik van onze website te analsyeren zodat we functionaliteiten daarop aan kunnen passen. Ook gebruiken we cookies van Facebook, Twitter en Google om social media-integratie op onze website mogelijk te maken. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, echter kan dit het functioneren van de website negatief beïnvloeden.

VERWIJZERS

Wanneer verwijst u als huisarts of specialist door naar de oefentherapeut?
Is een patiënt bereid om zelf iets te doen aan bestaande klachten t.g.v. een ongunstige houding of bewegingsgedrag en/of een chronische aandoening, dan is verwijzing voor oefentherapie zinvol.

De oefentherapeut is sterk in:
– het voorkomen, verminderen van of het leren omgaan met klachten in houding en beweging
– acute of chronische klachten van het bewegingsapparaat
– het leren omgaan met spanningsgerelateerde klachten
Oefentherapeuten werken aan de hand van het gedragsveranderingsmodel van Balm en vanuit een holistische visie. Het doel is het bevorderen van blijvend gezond beweeggedrag waarbij de focus ligt op de zelfredzaamheid en het zelfstandig functioneren in het ADL van de patiënt.
Er wordt een individueel behandelplan opgesteld die rekening houdt met de fysieke en mentale conditie van de patiënt en met zijn of haar sociaal-maatschappelijke omstandigheden. Steeds wordt er gekeken naar de mens als geheel, vanuit een holistische benadering. De patiënt ondergaat door cognitieve en proprioceptieve ervaring een houdings- of gedragsverandering en raakt betrokken bij de behandeling. De patiënt leert op deze wijze zijn of haar houding en manier van bewegen zelfstandig te analyseren, te corrigeren en het geleerde toe te passen in de dagelijkse handelingen.
Houding en beweging worden zo binnen de eigen verantwoordelijkheid gebracht. Uiteindelijk kan de patiënt door het verkregen inzicht, het vernieuwde lichaamsgevoel en de veranderende lichaamshouding eventuele klachten begrijpen, opvangen en zelfs voorkomen.

MEERWAARDEN VOOR VERWIJZING

De praktijk beschikt verder over een goede bereikbaarheid en ligging
Patiënten worden op zeer korte termijn geholpen
Met de meeste zorgverzekeraars is een contract afgesloten
Om zorg zo effectief mogelijk te verlenen, geef ik behandelingen in combinatie met beweeggroepen
voor een specifieke behandeling
Gespecialiseerd in bekkenklachten, zwangerschapsgerelateerde klachten, dansblessures en
bedrijfsoefentherapie
Ter bevordering van het herstel na behandeling bij klachten aan houding en beweging, geef ik al meer dan 10 jaar wekelijks groepslessen pilates, dans, yoga en essentrics in A’dam Oud-Zuid

top

Tarieven

Wanneer u geen vergoeding ontvangt vanuit uw basis of aanvullende verzekering of wanneer u meer zittingen nodig heeft dan u vergoed krijgt, worden onderstaande tarieven gehanteerd.

Omschrijving Tarief
Screening  €15
Intake & onderzoek na screening  €45
Intake & onderzoek na verwijzing  €45
Behandeling oefentherapie  €35
Behandeling aan huis of instelling  €48
Eenmalig oefentherapeutisch consult: onderzoek
en rapportage aan de verwijzende arts
 €60
Groepszitting voor specifieke behandeling vanaf  €15
Verzuimtarief  €30
Cursussen*
Zwangerschapsbegeleiding  €125
Postnatale begeleiding  €125
Beweegcursus van 10 lessen  €110

*Enkele cursussen worden vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Raadpleeg hiervoor uw zorgverzekeraar.

top