Zwangerschap

Zwangerschapsbegeleiding

Ben je zwanger maar heb je nog geen idee wat je allemaal te wachten staat?
Wat is een diastase of hoe groot is het belang van bekkenbodemspieren?
Zoek je iemand die je advies op maat geeft en een cursus aanpast aan jouw persoonlijke situatie?
Iemand die je klaarstoomt voor de bevalling zodat je weet welke houdingen je aan kan nemen bij de ontsluitingsfase of hoe je het beste kan ademen bij een perswee? Maar heb je te weinig tijd voor een cursus en vind je het prettig dat iemand bij je langskomt?
Dan ben ik je vrouw! Ik heb gemiddeld twee tot vier uur nodig om alles uit te leggen.
Kosten: €125,- voor maximaal 4 uur.
Reiskosten binnen Amsterdam zijn voor mijn rekening, daarbuiten worden reiskosten gerekend.
In sommige gevallen wordt deze begeleiding vergoed vanuit je aanvullende verzekering.
Voor inschrijving, zie praktische info.

REVIEWS

-Je hulp heeft zeker bijgedragen aan een voorspoedige bevalling.
-Dankzij jouw uitleg wist ik hoe ik moest zitten bij de zwaarste voorweeën.
-Mijn bevalling verliep heel goed! En dat was mede dankzij jouw voorlichting. Hielp me echt!

 

 

top

Postnatale en prenatale lessen

Door de komst van mijn dochter in 2015 ben ik me meer gaan richten op post- en prenatale bewegingslessen met als doel vrouwen zo goed mogelijk door de zwangerschap te begeleiden en te laten herstellen na de bevalling. Heel belangrijk hierbij zijn het versterken en mobiliseren van de romp- en bekkenbodemspieren, evenals je alignment, houding en ademhaling. Bij post- en prenatale pilates wordt hier veel aandacht aan besteed. Ik ontdekte dat dit vrouwen voor en na de bevalling enorm kan helpen.

PRENATALE PILATES

In deze les werken we aan:
-Oefeningen voor de spieren en gewrichten die veranderingen ondergaan, zoals de romp, buik, bekken(-bodem) en rug.
-Inzicht in de anatomische veranderingen tijdens de zwangerschap
-Bewust worden en verbeteren van je houding en alignment
-Beweegadviezen ter preventie van dagelijkse, provocerende bewegingen zoals bukken, tillen, staan en zitten.
-Verbeteren van je balans, spierkracht en coördinatie
-Voorlichting en (preventieve) oefeningen bij zwangerschapsgerelateerde klachten (zoals kramp in de benen of bekkenpijn)
-Adem- , ontspannings-, en concentratieoefeningen ter voorbereiding op de bevalling

POSTNATALE PILATES

In deze les werken we aan: (je baby is welkom!)
-Herstelbevorderende oefeningen voor het bekken, bekkenbodem, buik, schouders en rug
-Mobiliseren en versterken van de rompspierkracht en rompstabiliteit
-Bewust worden en verbeteren van je houding en alignment na de bevalling
-Beweegadviezen ter preventie van dagelijkse, provocerende bewegingen zoals je baby dragen en voeden maar ook bukken, tillen, staan en zitten.
-Verbeteren van je balans, spierkracht en coördinatie
-Voorlichting en (preventieve) oefeningen bij bekkenklachten
-Ademhalings- en ontspanningsoefeningen
De lessen kenmerken zich door een persoonlijke en holistische benadering. In een kleine groep trainen we op eigen niveau en tempo. Met een maximale groepsgrootte van 8 dames wordt persoonlijke aandacht gegarandeerd. Er heerst een prettige sfeer waarin je je snel op je gemak zal voelen.

Kosten: €17,50 per losse les (rittenkaart 10 lessen voor €150).
Een zwangerschapscursus wordt bij sommige verzekeraars vergoed.
Voor inschrijving, zie praktische info.

REVIEWS

-Bedankt voor de fijne en leerzame lessen.
-Dank je wel voor je hulp. Het gaat een heel stuk beter met mij en daar heb jij ook aan bijgedragen (bekkenklachten).
-Het was een fijne les, nu weet ik eindelijk wat de bekkenbodem is!
-Ik wil je bedanken voor de vele prettige en professionele lessen die ik bij je gevolgd heb.

 

POSTNATALE/PRENATALE GYM

Elke maandagavond gymmen we om 19:00 met de dames die bevallen zijn vanaf 6 weken – met goedkeuring van je verloskundige of gynaecoloog- tot 1 jaar na de geboortedatum van hun kind.
Om 20:00 komen de zwangeren aan bod. Je kan dan komen vanaf 6 weken na de bevalling tot 30 weken zwangerschap.
Deze lessen geef ik via de organisatie SAG, Rondom de Geboorte.
Voor meer informatie: rondomdegeboorte@sag-amsterdam.nl

 

 

top

Inschrijven

Je kan je inschrijven via email waarbij je je verplicht tot het betalen van de totale serie lessen i.g.v. een rittenkaart of de losse les en instemt met de voorwaarden hieronder.
Tussentijds instromen is mogelijk. Is er geen plek, dan wordt je op de wachtlijst geplaatst. Zodra er een plaats vrij komt, wordt er contact met je opgenomen. Deelname aan de cursus is geheel voor eigen risico. Na inschrijving stem je hiermee in.

BETALING

Het bedrag kan worden overgemaakt op: NL46 RABO 0142 5203 57 t.n.v. GM Bakker o.v.v. betreffende les. Als je later instroomt, worden de resterende lessen gerekend vanaf instromen tot het einde. Mocht je van je zorgverzekeraar een vergoeding ontvangen voor een beweegprogramma gegeven door een gecertificeerde paramedicus, kan ik een factuur opstellen om deze bij de zorgverzekeraar in te dienen. Er is geen garantie op vergoeding.

OPZEGGEN

Opzeggen kan via email. Restitutie met terugwerkende kracht kan niet plaatsvinden. Als er sprake is van (chronische) ziekte die langer duurt dan één maand, kan schriftelijk opgezegd worden. De betalingsverplichting vervalt vanaf het moment van opzeggen.
Het is daarom raadzaam mij tijdig van ziekte op de hoogte te brengen. Voor lessen die je zelf verzuimt, blijf je betalingsplichtig. Lessen zijn niet overdraagbaar.

BENODIGDHEDEN

I.v.m. hygiëne is het prettig om een eigen handdoek mee te nemen en eventueel uw eigen matje.

LESUITVAL

Lessen die door toedoen van de docent niet kunnen worden gegeven, bv. bij ziekte en/of verlof, worden door een vervangende docent gegeven, ingehaald of terugbetaald. Bij onvoldoende aanmeldingen heeft de docent altijd het recht de lessen te annuleren zonder verplichting tot vergoeding van schade of kosten. Mocht de lesperiode na aanvang stoppen omdat er uiteindelijk onvoldoende deelnemers overblijven, dan wordt het teveel berekende lesbedrag gestorneerd aan de deelnemers. Mocht de ruimte onverwacht niet meer beschikbaar zijn, zal uitgeweken worden naar een andere leslocatie of de mogelijkheid worden gegeven tot opzeggen van de cursus waarbij restitutie van het lesgeld.

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN

De lessen gaan in principe elke week door. Er is geen les tijdens -door het Ministerie van Onderwijs vastgestelde- schoolvakanties en vrije dagen in Noord-Holland, tenzij anders meegedeeld. Wanneer de buitentemperatuur boven de 30 graden uitkomt, wordt de les geannuleerd. Restitutie van het lesgeld is dan niet mogelijk.

top